Jamstveni rok

Jamstveni uvjeti za gume

Proizvođač jamči za kvalitetu, odnosno besprijekorno djelovanje guma (u nastavku: guma) te zračnica i štitnika (u nastavku: proizvodi), dakle daje jamstvo na izradu i materijal, odnosno izvedbu za prvi životni vijek (do zakonom određene minimalne dubine profila) za sljedeća razdoblja u jamstvenom roku ako se korisnik bude pridržavao tehničkih uputa.

Ako pismeno nije drukčije određeno, jamstvo vrijedi:

 • za motociklističke, putničke, poluteretne i teretne gume, zračnice i štitnike – 3 godine od datuma prodaje, osim na gume marke Tigar za koje vrijedi 1 godinu od datuma prodaje
 • za gume za poljoprivredne strojeve 5 godina i za radne strojeve 4 godine od datuma prodaje.

Garancija se može uvažavati s detaljno ispunjenim i potvrđenim jamstvenim listom, odnosno s originalnim računom o kupnji.

Garancija ne vrijedi:

 • za nepotpuno ispunjen, nepotvrđen jamstveni list bez prilaganja originalnoga računa o kupnji;
 • za proizvode oštećene zbog nepravilnoga skladištenja nakon što kupac preuzme proizvod;
 • za bilo kako naknadno, izvan tvornice obrađene proizvode (obojen bok, svijetla bočnica, balansiranje pijeskom itd.).
 • za svojstva guma koja su neposredna posljedica strukturnih promjena, npr. popravak od strane treće osobe ili uporabe defektnih sastavnih dijelova, npr. zračnica, štitnika, ventila ili naplataka;
 • za putničke gume bez zračnice (tubeless) ako su montirane sa zračnicama:
 • za motociklističke, putničke, poluteretne i teretne gume bez ECE-oznaka o homologaciji;
 • za gume bez identifikacijskih oznaka (serijski broj, DOT-oznaka…), osim ako nije drukčije određeno;
 • za gume koje se ne upotrebljavaju u skladu s deklariranim svojstvima (indeks nosivosti, indeks brzine, tlak, svrha uporabe…) i uvjetima uporabe;
 • za gume oštećene zbog vanjskih utjecaja (demontaža, mehaničko stanje vozila, prepreke i predmeti na cesti, lanci za snijeg itd.);
 • za poremećaje u vezi s trošenjem (brzo, jednostrano, stepenasto, pilasto trošenje, šum itd.);
 • za smetnje u vožnji – tresenje kad je gazni sloj istrošen više od 10 % ili ako su smetnje u vožnji posljedica oštećenih naplataka ili stanja vozila;
 • za neravnine na boku (udubljenja, izbočenja, valovitost) kad je gazni sloj istrošen više od 10 % ako je od dana kupnje prošlo više od jedne godine;
 • za proizvode koji su montirani i upotrijebljeni suprotno tehničkoj uputi za uporabu;
 • za sve gume koje su upotrebljavane u trkaćim uvjetima (trkaće staze,sportski događaji)
 • za gubljenje vremena, neugodnosti i štetu koje je kupac pretrpio jer proizvod nije mogao upotrebljavati.

Sve jamstvene zahtjeve treba predati na reklamacijskom obrascu koji je potpisao vlasnik (korisnik) proizvoda ili njegov opunomoćeni zastupnik. Sve zahtjeve mora proučiti ovlašteno osoblje proizvođača, odnosno osoblje opunomoćenih prodavača (ovlaštenih servisa).

Proizvodi koji su odobreni unutar trajanja jamstva postaju vlasništvo proizvođača. Neodobreni proizvodi u sklopu jamstva vraćaju se vlasniku o njegovom trošku.

Visina naknade kod svih se odobrenih guma osim kod guma za poljoprivredne i radne strojeve utvrđuje na temelju preostale dubine gaznoga sloja (u postocima) u trenutku reklamacije.

Gume čija je istrošenost gaznoga sloja manja od 5 % smatraju se novima.

Tehnička uputa za uporabu gume

 1. Pridržavajte se zakona i drugih propisa.
 2. Pri kupnji izaberite pravilnu gumu. Upute po pravilu daje proizvođač vozila (koji određuje dimenziju, nosivost, brzinsku kategoriju, tlak zraka, dimenziju naplatka itd.).
 3. Gumu mora montirati osposobljena osoba (u nastavku: vulkanizer). Vulkanizer mora upotrebljavati odgovarajuće alate, a prije montaže obje stope gume i naplatak mora premazati odgovarajućim namjenskim premazom. Kod guma bez zračnice  (tubeless) prije montaže ventila treba premazati i ventil.
 4. Vulkanizer uvijek mora montirati gume samo na odgovarajuće, čiste i neoštećene naplatke. Gume bez zračnice (tubeless) montiraju se bez zračnice samo na naplatke koji su predviđeni za takvu montažu.
 5. Pri montaži novih guma bez zračnica (tubeless) obavezno treba zamijeniti ventil. U nove gume koje moraju imati zračnicu (i štitnik) vulkanizer može ugraditi samo nove zračnice (i štitnike) propisanih dimenzija. Ventil, zračnica i štitnik za sigurnost i upotrebljivost jednako su važni kao guma i namijenjeni su za jednokratnu uporabu. To osobito vrijedi za zračnice jer se rastežu i pri ponovnoj montaži namreškaju.
 6. Pri montaži vulkanizer mora dinamično centrirati kotače i to ponoviti svakih 5.000–7.000 km, a kod vrlo brzih vozila čak i prije. Kod vrlo osjetljivih vozila potrebno je dodatno centriranje kotača na vozilu.
 7. Gume punite do tlaka koji je propisao proizvođač vozila. Tlak kontrolirajte svakih 14 dana, odnosno po potrebi. Posebno upozoravamo na kontrolu tlaka na unutarnjim pozicijama kod dvostruke montaže.
 8. Prenizak tlak uzrokuje trajna i prije svega unutarnja oštećenja gume. S vrlo smanjenim tlakom ili čak bez tlaka u gumi ne smijete voziti u slučaju defekta, čak ni na kraćim relacijama.
 9. Podaci za tlak zraka vrijede za kontrolu hladnih guma. Za gumu za osobna vozila potrebni su ovi popravci: – ako u hitnim slučajevima treba kontrolirati zagrijane gume, ne ispuštajte tlak; tlak zraka mora biti od 0,2 do 0,3 bara viši od propisanoga (koji vrijedi za hladne gume). Prvom prilikom kad gume budu hladne regulirajte tlak; – za vožnje na autocesti povisite tlak u gumama za 0,2 bara iznad propisanoga; – kod vuče kamp-kućice (karavan) povećajte tlak u gumama na stražnjoj osovini za 0,5 bara.
 10. Na cesti izbjegavajte oštre predmete, rubnjake, udarne rupe, rupe i slične prepreke. Ako ih baš ne možete izbjeći, prijeđite preko njih minimalnom brzinom i što više pravokutno na njih.
 11. Da bi se gazni sloj guma ravnomjerno i na svim kotačima što uravnoteženije trošio, vozilo mora biti tehnički besprijekorno. Posebno su važna podešavanja podvozja (optika), ležajevi, amortizeri, opruge, pokretni mehanizam, kočnički sustav.
 12. Ako proizvođač vozila nije dao upute o zamjeni kotača radi postizanja ravnomjernoga trošenja, preporučujemo da svakih 5.000 – 7.000 km zamijenite gume sprijeda–straga tako da ostanu na istoj strani, odnosno zadrže isti smjer okretanja.
 13. Ako tijekom vožnje osjetite jače tresenje, odmah se vratite serviseru (vulkanizeru) da utvrdi uzrok.
 14. Svi proizvodi moraju se skladištiti u zatvorenim prostorijama bez direktnog sunčevog svjetla, ne u blizini grijaćih tijela, na suhome mjestu, bez ulja, naftnih derivata i drugih kemikalija te ne u blizini strojeva koji izbacuju iskre.

Savjeti za korisnike

Ako kupite samo dvije gume, montirajte manje istrošene gume na stražnju osovinu, bez obzira na pogon.

Ako je tlak 20 % manji od propisanoga, broj prijeđenih kilometara smanjuje se za približno 30 %, a istodobno se povećava potrošnja goriva. Trošenje gume pri brzini od 120 km/h dva puta je veće nego kod 70 km/h.

Više puta pregledajte imaju li gume izbočenja ili posjekotine, posebno onda kad prijeđete gumama preko oštrih rubova (rupa, kamen, pločnik, rubnjak, bankina, udarna rupa, brzinska prepreka…).

Oštećenja naime mogu postati vidljiva tek nakon većeg broja prijeđenih kilometara.

Paste your AdWords Remarketing code here